Bli Medlem

Du har möjlighet att bli antingen aktiv medlem eller understödande medlem.

Tag kontakt med den lokalavdelning som finns för ditt område eller med Kommunorganisationen eller fyll i blanketten här.

SFP i ett nötskal

Svenska Folkpartiet är ett hundraårigt politiskt parti som

 • har trettiotusen medlemmar i cirka hundrafemtio lokalavdelningar
 • har en organisation som består av förtroendevalda, medlemsföreningar och kansli
 • har kretsorganisationer i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten och medlemsföreningar i det övriga Finland
 • har en ungdomsorganisation som heter Svensk Ungdom
 • har en kvinnoorganisation som heter Svenska Kvinnoförbundet
 • styrs av partidagen som sammankallas varje år och däremellan av partistyrelsen och dess arbetsutskott

Svenska folkpartiet samlar dem som vill arbeta för ett Finland där det finns två nationalspråk; svenska och finska.

SFP arbetar för

 • en stark svenskhet
 • en fungerande tvåspråkighet
 • en levande nordism
 • en stärkt europeisk gemenskap
 • ett globalt ansvar

SFP anser att välstånd och rättvisa föds ur

 • ett samhälle som tjänar individen
 • en ekonomi som stöder privata initiativ
 • hänsyn till miljön
 • ett utbildningsväsen som ger utvecklingsmöjlighet för alla
 • ett socialskydd som både bär och aktiverar

SFP är ett frisinnat parti

  • Frisinne som i tolerans, liberalism och öppenhet
  • Frisinne som i högt i tak
  • Frisinne som i frihet att tänka högt. Själv

.

I samarbete med andra partier och folkrörelser verkar SFP för frihet, rättvisa, jämlikhet och tolerans.

%d bloggare gillar detta: