SFP i Kyrkslätt

Kommunorganisationen

Kommunorganisationen fungerar som lokalt samarbetsorgan och takorganisation för lokalavdelningarna i Kyrkslätt. Styrelsen för kommunorganisationen i Kyrkslätt består av representanter för lokalavdelningarna, SU , Svenska Kvinnoförbundet och fullmäktigegruppen.

Lokalavdelningar

Svenska folkpartiet i Kyrkslätt har tre lokalavdelningar: Sfp i Kyrkslätts centrum, Sfp i norra Kyrkslätt och Sfp i södra Kyrkslätt. Dessutom har Svenska kvinnoförbundet en lokalavdelning liksom Svensk Ungdom.

Kontakta oss

E-post sfp.i.kyrkslatt[at]gmail.com

%d bloggare gillar detta: